Có 1 kết quả:

yán tuó zi

1/1

yán tuó zi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

heap of salt (dialect)