Có 1 kết quả:

Yán chéng qū

1/1

Yán chéng qū

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Yancheng district of Kaohsiung city 高雄市[Gao1 xiong2 shi4], south Taiwan