Có 1 kết quả:

Lù ér dǎo

1/1

Lù ér dǎo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Kagoshima, Japanese island prefecture off the south coast of Kyushu