Có 1 kết quả:

Lù zhài xiàn

1/1

Lù zhài xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Luzhai county in Liuzhou 柳州[Liu3 zhou1], Guangxi