Có 1 kết quả:

Lù gǎng

1/1

Lù gǎng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Lukang town in Changhua county 彰化縣|彰化县[Zhang1 hua4 xian4], Taiwan