Có 1 kết quả:

Lù tè dān

1/1

Lù tè dān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Rotterdam, port city in the Netherlands