Có 1 kết quả:

jǐ pí

1/1

jǐ pí

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) suede
(2) chamois leather