Có 2 kết quả:

Mài kèmài kè

1/2

Mài kè

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Mike (name)

mài kè

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

microphone (loanword)