Có 1 kết quả:

mài kè bǐ ㄇㄞˋ ㄎㄜˋ ㄅㄧˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

marker pen (loanword)