Có 1 kết quả:

Mài kǎi sī líng

1/1

Từ điển Trung-Anh

rhombus of Michaelis (anatomy)