Có 1 kết quả:

Mài zhé lún

1/1

Mài zhé lún

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Magellan (1480-1521), Portuguese explorer