Có 1 kết quả:

Mài shì zéi ōu ㄇㄞˋ ㄕˋ ㄗㄟˊ ㄛㄨ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) South Polar skua (Stercorarius maccormicki)