Có 1 kết quả:

mài jiē

1/1

mài jiē

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

straw from barley