Có 1 kết quả:

Mài nà mǎ

1/1

Mài nà mǎ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Manama, capital of Bahrain (Tw)