Có 1 kết quả:

mài pēi

1/1

mài pēi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

wheat germ