Có 1 kết quả:

mài yá táng

1/1

mài yá táng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

maltose (sweet syrup)