Có 1 kết quả:

mài jiǎo

1/1

mài jiǎo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

ergot