Có 1 kết quả:

Mài dí xùn ㄇㄞˋ ㄉㄧˊ ㄒㄩㄣˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) Madison (name)
(2) Madison, capital of Wisconsin