Có 1 kết quả:

mài fū

1/1

mài fū

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

wheat bran