Có 1 kết quả:

mài kè bǐ

1/1

mài kè bǐ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

marker pen (loanword)