Có 1 kết quả:

mài kè fēng ㄇㄞˋ ㄎㄜˋ ㄈㄥ

1/1

Từ điển Trung-Anh

microphone (loanword)