Có 1 kết quả:

mài kè fēng

1/1

mài kè fēng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

microphone (loanword)