Có 1 kết quả:

mài sī kǎ lín ㄇㄞˋ ㄙ ㄎㄚˇ ㄌㄧㄣˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

mescaline (loanword)