Có 1 kết quả:

mài jiā

1/1

mài jiā

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) flail
(2) to thresh (using a flail)