Có 1 kết quả:

mài qí lín

1/1

mài qí lín

giản thể

Từ điển Trung-Anh

margarine (loanword)