Có 1 kết quả:

mài qí lín ㄇㄞˋ ㄑㄧˊ ㄌㄧㄣˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

margarine (loanword)