Có 1 kết quả:

mài piàn

1/1

mài piàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) oatmeal
(2) rolled oats