Có 1 kết quả:

Mài gě tí xiàn ㄇㄞˋ ㄍㄜˇ ㄊㄧˊ ㄒㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Mekit nahiyisi (Makit county) in Kashgar prefecture 喀什地區|喀什地区[Ka1 shi2 di4 qu1], west Xinjiang