Có 1 kết quả:

Mài jī Shān Shí kū

1/1

Từ điển Trung-Anh

Mt Maiji Caves at Tianshui 天水, Gansu