Có 1 kết quả:

mài suì

1/1

mài suì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

ear of wheat