Có 1 kết quả:

Mài nà mài ㄇㄞˋ ㄋㄚˋ ㄇㄞˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Manama, capital city of Bahrain