Có 1 kết quả:

mài pēi ㄇㄞˋ ㄆㄟ

1/1

Từ điển Trung-Anh

wheat germ