Có 1 kết quả:

mài yá hú jīng

1/1

Từ điển Trung-Anh

maltodextrin