Có 1 kết quả:

mài yá táng chún

1/1

Từ điển Trung-Anh

maltitol, a sugar alcohol