Có 1 kết quả:

mài jiǔ

1/1

mài jiǔ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) wine from grain
(2) ale