Có 1 kết quả:

mài fū ㄇㄞˋ ㄈㄨ

1/1

Từ điển Trung-Anh

wheat bran