Có 1 kết quả:

fū pí ㄈㄨ ㄆㄧˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

bran (esp. of wheat)