Có 1 kết quả:

miàn bāo pí

1/1

miàn bāo pí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

crust