Có 1 kết quả:

miàn bǐng

1/1

miàn bǐng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

flatbread