Có 1 kết quả:

má pó dòu fǔ

1/1

má pó dòu fǔ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) mapo tofu
(2) stir-fried beancurd in chili sauce