Có 1 kết quả:

má zi

1/1

má zi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

pockmark