Có 1 kết quả:

Má shān

1/1

Má shān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Mashan district of Jixi city 雞西|鸡西[Ji1 xi1], Heilongjiang

Một số bài thơ có sử dụng