Có 1 kết quả:

má lì ㄇㄚˊ ㄌㄧˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) sawtooth oak
(2) Quercus acutissima