Có 1 kết quả:

má lì

1/1

má lì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) sawtooth oak
(2) Quercus acutissima