Có 1 kết quả:

má yào

1/1

má yào

giản thể

Từ điển Trung-Anh

anesthetic