Có 1 kết quả:

Má dòu zhèn ㄇㄚˊ ㄉㄡˋ ㄓㄣˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Matou town in Tainan county 台南縣|台南县[Tai2 nan2 xian4], Taiwan