Có 1 kết quả:

má zuì yào

1/1

má zuì yào

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) anesthetic
(2) narcotic
(3) chloroform