Có 1 kết quả:

Má yáng Miáo zú Zì zhì xiàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Mayang Miao autonomous county in Huaihua 懷化|怀化[Huai2 hua4], Hunan