Có 1 kết quả:

má huáng sù

1/1

má huáng sù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

ephedrine