Có 1 kết quả:

huáng hóu

1/1

huáng hóu

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

aorta (ingredient of hotpot, Sichuan cuisine)