Có 1 kết quả:

huáng zuǐ zhū dǐng què

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) twite (Linaria flavirostris)