Có 1 kết quả:

Huáng shān shì

1/1

Từ điển Trung-Anh

Huangshan prefecture level city centered around Huangshan Mountains in south Anhui